Bitcoin – Miljødræberen

Bitcoin – Miljødræberen


Udarbejdet af Greenmatch.dk

 

Hvor meget energi bruger Bitcoin?

Bitcoin – Miljødræberen
Bitcoins energiforbrug har haft en markant stigning siden start. Stigningen er steget i takt med
sværhedsgraden af Bitcoin-miningen, og er for alvor begyndt at sætte sine præg på
verdensklimaet. Grundlaget for det stigende energiforbrug er de mange datacentre med
supercomputere, der fortager selve miningen. Det er ikke alene computerne der er
energikrævende, men ligeså blæsere og andre nedkølingsapparater, der skal sikre computerne og
andet hardware mod overophedning.

I oktober måned alene var der 8.900.000 Bitcoin-transaktioner, hvoraf hver unikke transaktion
udgjorde 203 kWh. Dette giver et samlet energiforbrug på 1.806.700.000 kWh, hvilket svarer til
energiforbruget af alle danske husstande i mere end en måned.
Det svarer ligeledes til 41.472 kWh pr. minut, hvilket er nok til at drive et tv i 420 år.
Energiforbruget er altså ekstremt, og faktisk er energiforbrugets stigning konstant.
I år 2020 forventes Bitcoins energiforbrug, at kunne forsyne Danmarks samlede energiforbrug i et
helt år, på blot en måned. Det forventes ligeledes, at den sidste Bitcoin bliver minet i cirka år 2140.
Fortsætter denne konstante stigning til den sidste Bitcoin er minet, vil energiforbruget altså have
sat så markante præg på verdensklimaet, at det kan have afgørende betydning for flere
organismers eksistens.

Men hvordan reducerer man energiforbruget?
Proof of Stake er et alternativ til, hvordan man kan reducere energiforbruget Bitcoins bruger. Det
fungerer principielt ligesom Proof of Work, som er er den nuværende model Bitcoin benytter. Kort
fortalt omhandler denne validering af Bitcoin transaktionerne på basis af udregnede regnestykker.
Og som tidligere nævnt, er det supercomputerne der klarer denne mining. Derfor vil flere
supercomputere naturligvis minimere tiden selve miningen tager.
Proof of Stake er derimod en model, hvor transaktionerne bliver valideret digitalt. Dette fjerner
behovet for supercomputere, og dermed også den energi selve Bitcoin-miningen kræver. Med
andre ord fungerer Proof of Stake på den måde, at man indsætter et udvalgt beløb i en pulje på
samme vis som andre Bitcoin-minere. Den indskudte indsats udgør en procentdel af den samlede
pulje, og denne procentdel er ligeledes et udtryk for chancen for at vinde puljen og dermed
valideringen af blokken. Proof of Stake er allerede noget som Ethereum kommer til at benytte fra
det nye år, men er desværre ikke kommet på tale for Bitcoin endnu.
Du kan læse den fulde undersøgelse samt tage en quiz om Bitcoins på Greenmatch.dk her.

Vi har samtidlig haft fat i Christoffer Olsen fra Greenmatch, som havde mulighed for at svare på et spørgsmål, spørgsmålet lød følgende:

Hvorfor bekymrer Greenmatch sig om Bitcoin’s strøm forbrug? Da mange steder bliver bitcoins udvidet med strøm produceret fra vandkræftværk, og atomkræftværk, samt solceller, og vindmøller? Det skader ikke ligefrem miljøet på samme måde, da det anses som grøn energi?

Ift. selve energikilden disse datacentre udvinder strømmen fra, er det korrekt at flere datacentre benytter grønne energikilder. Dog er energiforbruget så ekstremt, at flere af datacentrene der har dette, kun dækker energiforbruget delvist med de grønne energikilder. Derudover – på trods af blæsere – er der en del varme der siver ud i atmosfæren grundet computerne, hvilket groft sagt er ren CO2 udledning.

Overordnet set er det korrekt, at det massive energiforbrug i realiteten ikke har betydning for klimaet, såfremt de grønne energikilder kan dække hele forbruget. Dog vil dette blive en umulig opgave, så længe energiforbruget stiger som det gør, da det vil kræve så kapitalstærke investeringer, at afkastet ved produktionen af Bitcoins først sker længere ude i fremtiden. Ved at benytte Proof of Stake eliminerer man behovet for energi totalt, samt al den unødvendige hardware, hvis produktion udleder en enorm mængde CO2. Dertil kan man benytte de grønne energikilder langt mere effektivt.

Det er uden tvivl en øjen-åbner, at se hvor meget energi der egentlig bliver lagt i producering af Bitcoin og hvor skadeligt det egentlig er. Vi håber selvfølgelig, at man finder nye og mere attraktive måder at producere Bitcoins på, så det skader vores klima mindre.

About Kryptoposten

Check Also

Japanske

Tjen Gratis Bitcoins Dagligt uden Besvær

Hvordan får man gratis bitcoins og andre kryptovaluta’er? Der findes et hav af metoder, som …