DigiShares lancerer platform til kapitalrejsning på blockchain

DigiShares (tidl. GoSecurity) kan nu demonstrere en færdig software platform til at gennemføre en såkaldt STO (Security Token Offering). En STO er en form for aktie-baseret crowdfunding, hvor kapital kan rejses ved at udstede tokens på blockchain, som repræsenterer aktier i et selskab, og dernæst sælge disse til interesserede investorer. Platformen er nu ved at gennemgå den sidste aftestning, men kan demonstreres til interesserede kunder og partnere.


Sammenlignet med traditionelle former for kapitalrejsning, så som rettede emissioner, offentligt udbud og IPO’er, så er en STO billigere og mere ”likvid”, da det er nemmere at nå internationale investorer. Langt den største fordel er dog, at de tokeniserede aktier kan handles på specielle handelspladser i Europa. Det betyder f.x. at personer, der investerer i startups ikke er bundet i 5-8 år, men i stedet kan handle deres tokens med andre øjeblikkeligt. På samme måde kan investorer i ejendomsprojekter og investeringsfonde også blive likvide meget tidligere end før. Derfor forventes det, at investorer vil foretrække STO’er over traditionelle former for kapitalrejsning, hvilket vil gøre det nemmere for selskaber at rejse kapital og potentielt til højere værdisætninger.


DigiShares platformen kan bruges til at udstede enhver form for “security token” eller tokeniseret værdipapir. Et security token er et token med værdipapir egenskaber, som f.x. overskudsdeling eller indflydelse på et projekt. Et tokeniseret værdipapir er et traditionelt værdipapir (aktie, obligation, derivat, osv.) som er tokeniseret – dvs. repræsenteret som et token på blockchain. Tokeniserede værdipapirer er ikke mulige i alle lande pga. lokal lovgivning. DigiShares kan rådgive om dette, især indenfor det europæiske økosystem.


Platformen håndterer udstedelse og løbende vedligehold af en mængde security tokens relateret til en bestemt udsteder, og tillader administratoren at verificere investorer efter hvidvasklovgivning, skabe nye tokens, overføre tokens til investorer, gen-udstede mistede tokens, vedligeholde ejerbogen, gennemføre afstemninger, distribuere udbytte, osv. Platformen er designet som et aktionærstyringssystem for selskaber, der enten ønsker at rejse kapital via en STO, eller tokenisere deres eksisterende aktier for at skabe bedre likviditet for deres investorer.


Platformen udbydes under DigiShares’ eget varemærke, men også i stigende grad som en ”white-label” løsning for selskaber, der ønsker at udbyde deres egen STO platform. Det kunne f.x. være STO konsulenter, juridiske og finansielle konsulenter, equity crowdfunding platforme, osv.
Claus Skaaning, adm. Direktør, “Vi arbejder med vores partnere på at levere en end-to-end løsning indenfor det europæiske økosystem for STO’er og flere og flere dele af dette puslespil falder nu på plads.

Vi håber, at der sidst i 2019 vil være en stor gruppe security token investorer og et antal godkendte fungerende security token handelspladser i Europa.”
STO’er opfattes som en lovlig version af en ICO og på længere sigt som erstatningen for ICO’er. World Economic Forum vurderer at STO-markedet vil blive endog meget stort, fordi 10% af det globale bruttonationalprodukt vurderes at være tokeniseret i 2025 (12-14 billioner dollars).
DigiShares gennemfører deres egen STO for at gennemteste platformen og markedsføre den. DigiShares’ STO er pt. i private placement.

About Kryptoposten

Check Also

USDT Is A Game Changer For Online Poker

USDT Is A Game Changer For Online Poker CoinPoker – the flagman of the industry, …