Pressemeddelelse, 2. juli 2019
Det danske blockchain-selskab, DigiShares har nu succesfuldt færdiggjort den første runde af deres kapitalrejsning, en privat runde blandt investorer i Europa. Første runde blev gennemført som en såkaldt STO (Security Token Offering) på DigiShares egen platform. En STO er en speciel form for kapitalrejsning, hvor aktier udstedes og udbydes som tokens på blockchain.
DigiShares starter nu på anden fase af deres kapitalrejsning, et offentligt udbud på ca. 1 million euro, et såkaldt ”small capital raise” indenfor EU. Aktier i form af security tokens vil blive udbudt til salg og interesserede investorer kan registrere sig på: https://invest.digishares.io/investor/register
Investorerne vil modtage aktier i DigiShares med fuld stemmeret og udbytteret ligesom normale aktier. Aktierne forventes at blive noteret på en europæisk security token børs indenfor 1 år efter færdiggørelse af salget. Investorerne vil desuden have mulighed for at deltage i andre kapitalrejsninger formidlet af DigiShares og partnere.


DigiShares er de første i Norden til at levere en softwareplatform, hvor investeringsfonde, ejendomsfonde og modne startups kan rejse kapital ved at udstede aktier som tokens på blockchain og udbyde dem til salg. Disse tokens repræsenterer værdipapirer og er fuldt reguleret i udstederens lokale land. Tokens kan repræsentere aktier, obligationer og andre typer specialdesignede værdipapirer med overskudsdeling, stemmeret, osv. DigiShares hjælper med at designe disse tokens og de tilknyttede smarte kontrakter og DigiShares platformen sørger så for at styre hele processen relateret til registrering og godkendelse af investorer, udsendelse og elektronisk underskrift af ejeraftaler og tegningsblanketter, løbende opdaterede ejerbøger, samt udbetaling af dividender, gennemførsel af afstemninger, osv.


DigiShares har partnerskaber med internationale børser for at notere og handle security tokens samt investor netværk for at sikre at udstederne kan sælge deres tokens og tilbyde deres investorer fremtidig likviditet. DigiShares har desuden partnerskaber med juridiske eksperter i mange lande for at kunne tilbyde assistance med oprettelse af lokale selskaber (SPV’er), skrive prospekter, osv.


Sammenlignet med traditionelle former for kapitalrejsninger, så som private runder, offentlige udbud og IPO’er, så er en STO billigere og mere likvid, da det er nemmere at nå internationale investorer. Deuden er security tokens nemmere at handle og kan snart noteres på specielle børser i Europa. Dermed behøver en investor i et startup ikke længere vente 5-8 år på en gevinst, men kan langt hurtigere handle sine aktier med andre. Tilsvarende vil investorer i investerings fonde og ejendoms fonde opnå meget hurtigere likviditet på deres investeringer. Derfor forventer branchen at investorer på længere sigt vil foretrække STO’er over traditionelle former for kapitalrejsning, så det bliver nemmere for selskaber at rejse kapital på denne måde – og potentielt med bedre værdisætninger.


Platformen lanceres under DigiShares eget brand men også i stigende grad som en white-label løsning til selskaber, som ønsker at udbyde deres egen platform. Dette kunne være blockchain konsulenter, juridiske og finansielle rådgivere, equity crowdfunding platforme, osv.
Claus Skaaning, adm. direktør for DigiShares: ”Den hurtigere færdiggørelse af vores private runde indikerer en stor interesse i markedet for den nye verden med værdipapirer på blockchain. DigiShares arbejder med mange partnere for at fuldende økosystemet, så selskaber kan rejse kapital nemmere, hurtigere og billigere – og investorer kan nyde øget likviditet og fleksibilitet med deres investeringer”.
STO markedet forventes at blive meget stort i fremtiden. World Economic Forum har vurderet, at værdipapirer svarende til 10% af det globale bruttonationalprodukt vil flytte til blockchain inden 2025 (USD 12 – 14 billioner).


Kontakt: info@digishares.io – og se http://www.digishares.io


Og tilmeld dig vores telegram kanal her: https://t.me/joinchat/IHDMSU9kIUAuG5bmHjbaIw